Road map naar een heldere marketing strategie

Strategie, marketing strategie, online marketing strategie… in ons vakgebied worden deze zaken vaak door elkaar gebruikt of op een verkeerde volgorde uitgevoerd. Want welke bepaal je nou eigenlijk eerst? En wie doet dat op welk niveau? En hoe en wanneer gaan we dan weer verder met de realisatie daarvan? Of je nu een heel nieuwe strategie moet bepalen of dat je je bestaande strategie goed tegen het licht wilt houden, na het lezen van onze road map naar een heldere marketing strategie heb je de juiste volgorde weer helemaal helder. En kun je er dus lekker tegenaan.

heldere marketing strategie

Wat is een marketing strategie?

Om deze vraag te beantwoorden, leggen we eerst uit wat er met de term strategie bedoeld wordt. Want daarover bestaat nog wel eens verwarring. De strategie, en de strategische doelstellingen, bepaal je op organisatie niveau aan de hand van de missie en visie van het bedrijf. Het zijn dus geen afdelingsdoelstellingen of doelstellingen van een team. Een strategie schept duidelijke kaders voor het maken van keuzes op ieder niveau binnen de organisatie en geeft helderheid over welke parameters een organisatie hanteert om haar mate van succes te bepalen.

De marketing strategie vloeit vervolgens voort uit de algemene strategie van de organisatie. Binnen de gestelde kaders maak je in de marketing strategie keuzes over producten en prijzen, doelgroepen, markten en marktsegmenten. Ook bepaal je de positionering van de onderneming op de markten waarop zij al actief is of nog wil worden. Een marketing strategie is gericht op groei en beschrijft de elementen waarmee die groei bereikt moet gaan worden.

Kies de juiste groeistrategie

Groei realiseren kan op heel veel verschillende manieren, die allemaal onder te verdelen zijn in vier hoofd groeistrategieën. Al in 1957 introduceerde Igor Ansoff deze vier in zijn overzichtelijke Ansoff-matrix. Omdat er voor iedere groeistrategie een andere mate van tijd, energie en budget nodig is, benoemen wij ze hieronder van klein naar groot. Daarmee bedoelen we dat de eerste strategie een organisatie relatief gezien het minst hoeft te belasten en de laatste de grootste investering vraagt op alle vlakken. Uiteraard bepaalt iedere organisatie uiteindelijk zelf de grootte van die investering. Wij gebruiken deze volgorde puur om het verschil tussen de groeistrategieën duidelijk te maken.

ansoff matrix
  • Marktpenetratie (Bestaande markt / Bestaand product): Om de afzet van bestaande producten in de bestaande markten te vergroten is awareness key. Het draait om (op nieuwe manieren) meer geluid maken en zo meer top of mind te komen. In short komt deze strategie dus neer op het verruimen van het marketing- en reclame budget.
  • Marktontwikkeling (Nieuwe markt / Bestaand product): Hierbij draait het om een uitbreiding van het aantal geschikte afzetmarkten voor het bestaande productportfolio. Daar is meer extra budget voor nodig dan bij marktpenetratie, omdat je naast de nieuwe markt ook je marketing in je bestaande markten wilt blijven uitvoeren.
  • Productontwikkeling (Bestaande markt / Nieuw product): Een vrij dure en risicovolle strategie, omdat er zowel voor productontwikkeling als het vermarkten ervan budget beschikbaar moet zijn.
  • Diversificatie (Nieuwe markt / Nieuw product): Bij deze strategie bouw je echt weer op from scratch. Logischerwijs is dit dus ook de meest risicovolle en dure strategie, simpelweg omdat alles nieuw moet worden uitgezocht en opgebouwd.

Marketing strategie bepalen: houd je aan de juiste volgorde

En die juiste volgorde is dus: missie, visie, algemene strategie, marketing strategie. In een strategie staat in grote lijn beschreven wat je gaat doen, hoe je dat gaat doen en wat je daarvoor verwacht nodig te hebben aan mensen, middelen en tijd. Belangrijk om te beseffen dus dat het in een strategie nog niet gaat over de exacte invulling van de realisatie. De bepaling van de marketingdoelstellingen, de marketingmix, de hoofd- en sub-boodschappen enzovoorts… dat gebeurt pas als de strategie vast staat.

Donkeys & Co. is een full service online marketing bureau

Wanneer onze klanten aan de slag gaan met de invulling van de door hen gekozen strategie, is over het algemeen het moment dat ze bij ons aankloppen. Vanuit onze veelzijdige kennis en jarenlange ervaring doen wij research en adviseren wij hen op het gebied van o.a. de juiste media- en materiaalkeuze. Daarnaast verzorgen wij de ontwikkeling van nieuw campagne materiaal en managen we de marketing campagnes. Ben jij ook op zoek naar advies en/of hulp voor de uitvoering van je marketing strategie? Of wil je dat we een frisse blik werpen op de voorgenomen strategische keuzes? Let’s talk! Bel 071 – 808 01 56 of mail ask@donkeys.co voor een afspraak.

(Online) groei, dat wil je toch?

Neem contact op of vraag een offerte aan om de kansen en mogelijkheden voor jouw business te bespreken.