Grafische vormgeving: de kunst van het kloppend krijgen.

Hoe is het mogelijk dat het ene ontwerp meer effect heeft dan het ander? Waarom krijgt de ene uiting direct de gewenste respons, terwijl de ander verwarring oproept bij de ontvanger? In grafische vormgeving is het de kunst om de basisprincipes van het vak zo te combineren dat er een harmonie ontstaat. In deze blog behandelen we twaalf belangrijkste basisprincipes en geven we je voorbeelden van het (vaak subtiele) gebruik ervan.

graphische vormgeving door donkeys & co.

Wat verstaan we onder grafische vormgeving?

Met grafische vormgeving bedoelen we het visueel vormgeven van een boodschap in de verschillende media. Het doel ervan is de ontvanger op korte en bondige wijze iets mee te delen. Het karakter van die boodschap kan zowel commercieel als informatief zijn en voor ieder media kanaal, dus van drukwerk tot multimedia. Bijzonder is het om te weten dat grafisch vormgever, of graficus, pas begin van de 20e eeuw een specialistisch beroep werd. Tot die tijd was bij een productie de tekstschrijver, ontwerper, graficus, typograaf en drukker vaak nog één persoon.

Deze principes van grafische vormgeving moeten naadloos op elkaar aansluiten:

Door tekst- en vormelementen complementair aan elkaar in te zetten ontstaan de krachtigste grafische ontwerpen. Complementatie ontstaat o.a. met de onderstaande basisprincipes.

Contrast, proportie, hiërarchie en nadruk.

 1. Contrast: het verschil tussen elementen in een ontwerp, waardoor ze gaan opvallen. Denk aan licht versus donker.
 2. Proportie: de verhouding waarin verschillende elementen ten opzichte van elkaar worden weergegeven. Grote elementen worden vaak instinctief als belangrijker ontvangen.
 3. Hiërarchie: de indeling van de boodschap op orde van belangrijkheid. Het belangrijkste deel van de boodschap krijgt het meest gewicht mee en andersom. Dit realiseer je bijvoorbeeld door verschillende tekstgroottes, maar ook met grafische elementen.
 4. Nadruk: met positieve of ‘negatieve’ nadruk bepaal je wat het meeste aandacht (bijv. de aanbieding) of het minste aandacht (bijv. de kleine lettertjes) krijgt.

In onderstaand voorbeeld is het woord ‘vernieuwende’ als enige gemarkeerd. Door dit contrast krijgt het dus extra nadruk. Daarnaast is er hiërarchie aangebracht in de tekst door het gebruik van proportie. De koptekst is groter, waardoor de kern van de boodschap direct de aandacht trekt. De tekst eronder is kleiner en vormt daarmee voor de ontvanger automatisch de toelichting.

Het webdesign van ergo education door donkeys & co.

Herhaling, eenheid, witruimte en balans.

 1. Herhaling: de kracht zit ‘m in de herhaling. Door repeterend gebruik van typografie, kleuren, vormen. Ook een vaste pagina-indeling is een vorm van herhaling waarmee zowel rust als een gevoelsmatige flow creëert.
 2. Eenheid: al gebruik je tien verschillende elementen in een grafisch design, wanneer deze elementen samenwerken als een eenheid brengen ze een heldere boodschap over.
 3. Witruimte: eigenlijk ‘negatieve’ ruimte, je achtergrond is immers niet altijd wit. Hiermee bedoelen we ruimte zónder grafische elementen. Daarmee bewaak je de rust en ademruimte in een design én geef je een podium de wel aanwezige grafische elementen.
 4. Balans: een optisch evenwicht aan twee zijden van een, vaak denkbeeldige, lijn. Dit evenwicht kan zowel met elementen van gelijke grootte (symmetrisch) als met elementen van verschillende groottes (asymmetrisch) worden gevormd. De balans ontstaat wanneer de elementen op de juiste manier ten opzichte van elkaar worden gepositioneerd.

Onderstaand voorbeeld straalt veel rust en eenheid uit, ondanks het feit dat de productfoto’s niet allemaal in dezelfde stijl zijn. De herhaling van een subtiel wit fotokader en rustige typografie creëert dit effect. De kaders en extra witruimte brengen de pagina in balans, waardoor deze pagina prettig en rustig oogt.

het grafisch design voor web van halal vleescentrum door Donkeys & Co.

Ritme, patroon, beweging en afwisseling.

 1. Ritme: ritme ontstaat door het creatief gebruik van witruimte. Een regelmatig gebruik ervan creëert rust in het grafisch design, terwijl het gebruik van onregelmatige witruimte het gevoel van urgentie kan oproepen bij de ontvanger.
 2. Patroon: patronen ontstaan door repeterend gebruik van eenzelfde vorm, waarin die vorm best in verschillende formaten kan worden gebruikt.
 3. Beweging: hierbij gaat het om ‘hoe de ontvanger zich door de uiting beweegt’. Door het op de juiste manier gebruiken van diverse elementen wordt hij/zij op een logische wijze door de uiting begeleid.
 4. Afwisseling: voorkomt dat je designs monotoon en saai worden. Afwisseling creëer je o.a. via typografie, textuur- en/of kleurgebruik en het gebruik van beeld.

In dit voorbeeld van onze klant Marble Care maken we in het vormgebruik (afbeeldingen, buttons etc) structureel gebruik van afgeronde hoeken. Daarmee ontstaat er zowel een patroon (zelfde vormtype) als afwisseling (vierkant vs. rechthoek, groot vs. klein) binnen deze pagina. De achtergrond heeft een witte marmerstructuur. Het wit zorgt voor rust en fungeert als podium voor de andere elementen op de pagina. Tegelijkertijd ontstaat er een vloeiend ritme dankzij de marmerlijnen. Tot slot beweegt het oog van de lezer zich op deze pagina van het logo linksbovenin, naar beneden via de tekstuele informatie tot de button onderaan met daarin de call-to-action. Ook lezer die wat meer dwaalt over deze pagina bereikt tóch een activatie element (de button rechts), omdat ons brein uit automatisme in de hoek rechtsonderin eindigt.

grafische vormgeving van de marble care-website door Donkeys & Co.

Versterk je grafische vormgeving door te combineren.

Het is onmogelijk om in grafische vormgeving slechts één van de bovengenoemde basisprincipes te gebruiken. Gelukkig maar, want zoals gezegd wordt grafische vormgeving alleen maar sterker naarmate je meerdere principes met elkaar combineert. De meest krachtige designs combineren er vaak zo’n zes tegelijk en soms zelfs nóg meer! Het vak van een grafisch designer is dan ook om aan te voelen wanneer een ontwerp nog iets extra’s nodig heeft of misschien juist iets minder. Dat vereist een creatieve geest die daarnaast in staat is om kritisch en analytisch te denken.

De grafische vormgevers van Donkeys & Co. weten wat klopt.

In een maatschappij waarin we vooral visueel zijn ingesteld, is grafisch design belangrijker dan ooit binnen je marketing strategie. Bij Donkeys & Co. verzorgen we grafische vormgeving voor alle soorten media. Dus niet alleen digitale media, maar ook voor ‘traditioneel’ drukwerk. Daarnaast hebben wij ook fotografen in huis en begeleiden we indien nodig de gehele productie. Dat is wat Donkeys & Co. tot een full service marketingbureau maakt. Heb je gave grafische klussen waarbij je wel wat hulp kunt gebruiken? Let’s talk via 071-808 01 56 of ask@donkeys.co

Neem contact op

 

(Online) groei, dat wil je toch?

Neem contact op of vraag een offerte aan om de kansen en mogelijkheden voor jouw business te bespreken.