2020 – heden

Overcome & Improve.

Overcome & Improve is een platform die inspireert om jezelf te overwinnen, om steeds over drempels heen te stappen en jezelf te verbeteren. Stap voor stap. De 16-jarige Naïm Abed uit Leiden (oprichter van dit platform) heeft zo’n persoonlijk reis nu al afgelegd in zijn strijd tegen de ziekte van Lyme. Met bloed, zweet en tranen wist hij deze chronische ziekte achter zich te laten, stap voor stap. Zijn genezing leek wel een oneindige ladder…

Onze uitdaging.

Een inspirerend platform heeft afkadering nodig. Dat had Overcome & Improve al: overwin en verbeter jezelf is de centrale boodschap, waar werkelijk alles op afgestemd zal worden. Welk logo symboliseert deze boodschap? Welke branding geeft extra versterking? En hoe kunnen wij die boodschap tastbaar maken zodat het meer en meer onder de mensen ‘gaat leven’?

#Brand identity

#Web design

#Visual Design

#Copywriting

#Content

#Animatie

#Development

Work with us.

Welke groei wil jij bereiken? Welke mogelijkheden heeft jouw onderneming om deze groei via online activiteiten te realiseren? Leg je uitdagingen voor aan Donkeys & Co. Wij hebben experts op het gebied van Strategy, Design, Content & Marketing in huis. Wij zijn ambitieus en gaan graag aan de slag om de kansen voor jouw onderneming op het gebied van online groei optimaal te benutten. Vele tevreden klanten hebben onze gedrevenheid reeds ervaren. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Let's meet

Strategy.

Donkeys & Co. is samen met Naïm en de andere mensen achter Overcome & Improve tactische sessies aangegaan. Flink wat vragen passeerden de revue. Wie is Overcome & Improve? Welke boodschap wil Overcome & Improve uitdragen? Aan welke doelgroep moeten wij deze boodschap overbrengen? En hoe zorgen wij ervoor dat de boodschap en positieve mindset van Overcome & Improve zich als een olievlek zal verspreiden?

Logo & Branding.

Zeker voor een inspirerend platform is het belangrijk om een logo te hebben die symbool staat voor de centrale boodschap. Juist daarom heeft Donkeys & Co. een ladder in het logo opgenomen als metafoor voor je levenspad. Steeds doe je een stapje omhoog om jezelf te overwinnen (Overcome) en jezelf te verbeteren (Improve).

Website.

Donkeys & Co. heeft een nieuwe website gebouwd met een dubbele functie. De website dient als inspiratie platform, maar zeker ook als webshop voor verkoop van de Overcome & Improve fles. Het webdesign past volledig bij de branding en het nieuw ontworpen logo.

Bekijk de website

Video Content.

Om het gedachtengoed van Overcome & Improve in één klap duidelijk te maken, hebben wij een brand movie gemaakt. De movie wijst naar jouzelf. Jij moet de eerste stap nemen en iedere stap op de ladder zetten. Steeds weer. Reach new heights! By determination, by discipline, by persistence … That’s the spirit.

Resultaten.

Overcome & Improve heeft een stevig fundament. Het logo, de branding en de website is van onze hand. Wij hebben meegedacht over welk fysiek product (merchandise) je kunt inzetten om de centrale boodschap uit te dragen. Zodat de boodschap zich als een olievlek verspreidt. Overcome & Improve verkoopt nu een eigen hervulbare, duurzame glazen waterfles die ieder stimuleert om de gezondheid te verbeteren en te werken aan persoonlijke groei. De Overcome & Improve fles motiveert deze doelen steeds voor ogen te h ouden en door te zeten tot bovenaan de ladder, No Matter What!

Work with us.

Welke groei wil jij bereiken? Welke mogelijkheden heeft jouw onderneming om deze groei via online activiteiten te realiseren? Leg je uitdagingen voor aan Donkeys & Co. Wij hebben experts op het gebied van Strategy, Design, Content & Marketing in huis. Wij zijn ambitieus en gaan graag aan de slag om de kansen voor jouw onderneming op het gebied van online groei optimaal te benutten. Vele tevreden klanten hebben onze gedrevenheid reeds ervaren. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen?

Let's talk